Skip to:

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warmińska Fabryka Okien POSTĘP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Myśliwska 2 h, 11-300 Biskupiec,

tel. +48 89 715 11 05, email: office@postep.eu

NIP 7393523080, REGON 280071477,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obsługi zapytania ofertowego oraz realizacji zamówienia złożonego za pomocą strony internetowej postęp.eu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy

4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.