Skip to:

Okucia antypaniczne Panama

Zgodnie z obwiązującym prawem na drogach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej powinny być instalowane drzwi otwierane na zewnątrz z tzw. mechanizmami antypanicznymi. Drzwi takie otwierają się samoczynnie pod naciskiem wywieranym od wewnątrz budynku. Rozwiązania takie mają na celu umożliwienie sprawnej ewakuacji w przypadku jakichkolwiek zagrożeń, które mogą pojawić się w obiekcie. 

Mechanizmy antypaniczne są skonstruowane w taki sposób, aby każdy człowiek – dorosły, starszy, niepełnosprawny czy dziecko – mógł je bez problemu otworzyć, naciskając specjalną poziomą dźwignię. Dźwignia ta powinna się znajdować się nie wyżej niż około 100 centymetrów od podłogi.

Okucie antypaniczne PANAMAodpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 1125:1999 i PN-EN 1125:1999/A1:2002 (Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym).
Okucie to występuje w wersjach z ryglowaniem jednopunktowym i trzypunktowym, w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i srebrnym (na specjalne zamówienie istnieje możliwość dostarczenia okuć w innych kolorach określonych

Zgodnie z normą zamknięcie antypaniczne nie powinno być stosowane do drzwi o szerokości powyżej 1300 mm, wysokości powyżej 2500 mm i masie powyżej 200 kg. według palety RAL) 

W skład podstawowego zestawu okuć do drzwi jednoskrzydłowych wchodzą:
mechanizm czynny (od strony zewnętrznej może łączyć się z klamką):

  • z zapadką – do zamknięć blokujących skrzydło drzwiowe w jednym punkcie,
  • z zapadką i mechanizmem uruchamiającym zatrzaski zapadkowe za pośrednictwem cięgła – do zamknięć blokujących skrzydło drzwiowe w trzech punktach,
  • bez zapadki – z mechanizmem uruchamiającym zatrzaski zapadkowe za pośrednictwem cięgła – do zamknięć blokujących skrzydło drzwiowe w dwóch punktach (stosowany głównie do skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych);

mechanizm bierny (sprężyna utrzymująca dźwignię w odpowiednim położeniu);
pręt naciskowy (dźwignia pozioma) w kolorze czerwonym;
cięgła (przenoszące ryglowania) - górne i dolne - z maskownicą;
zatrzaski z zapadką pionową;
odpowiednie zaczepy.

Jako opcje dodatkowe stosuje się: specjalną klamkę z wbudowaną wkładką bębenkową bądź gałkę z wbudowaną wkładką bębenkową, montowane od strony zewnętrznej. Do systemów kontroli dostępu można opcjonalnie zastosować sygnalizator otwarcia drzwi.

Drzwi 1 - skrzydłowe

okucie antypaniczne 1-punktowe

okucie antypaniczne 3-punktowe

Drzwi 2-skrzydłowe

okucie antypaniczne 1-punktowe (skrzydło czynne) + ryglowanie 2 punktowe (skrzydło bierne)

okucie antypaniczne 3-punktowe (skrzydło czynne) + ryglowanie 2 punktowe (skrzydło bierne)