Skip to:

Okucie uchylno - przesuwne manualne

System okuć przesuwno-uchylnych posiada tzw. bier ne rozwórki, które są tak połączone, że wywierają równomierny nacisk na skrzydło. Solidna konstrukcja zapewnia bezproblemowe działanie zarów no małych, jak i dużych okien oraz drzwi z najwyższą jakością użytkowania. 

Kontrola siły docisku

Obydwie rozwórki są połączone stalowym prętem, dzięki czemu wywierają rów nomierny nacisk na skrzydło, wzdłuż jego całej szerokości. Skrzydło zabezpieczone jest przed odkształcaniem. 

Innowacyjny projekt wózków

Innowacyjny projekt wóz ków wyróżnia się płynnym ślizgiem po łuku elementu ustalającego, co umożliwia gładkie przesuwanie zakończeniom skrzydeł. Co więcej, skrzydła prze suwne przesuwają się łatwo i dokładnie do każdej pożądanej pozycji. 

wysoka funcjonalność i łatwość obsługi

Drzwi i okna z okuciami równolegle-przesuwno-uchylnymi ot wiera się i zamyka z wyjątkową łatwością. Obsługa za pomocą jednej klamki sprawia, że są niezwykle proste w użyciu.

Skrzydło automatycznie i deli katnie przechodzi z pozycji zamknięcia w pozycję uchylenia. Jest jednocześnie zabezpieczo-ne przed ruchami bocznymi.  Wszystkie czynności można wykonywać jedną ręką: zwalnianie centralnego zamka, zwalnianie z po zycji uchyłu, przesuwanie skrzydła do pozycji otwar tej/zamkniętej, przyciąganie i zamykanie skrzydła. 

Indywidualne poziomy bezpieczeństwa

Okucia równolegle-przesuwno uchylne dostępne są w trzech różnych klasach bezpieczeństwa. Specjalne, bezpieczne komponenty zapewniają doskonałą ochronę antywłamaniową. 

Srebrna powłoka ferGUard*

Okucia równolegle-przesuwno uchylne firmy G.U pokryte są szczelną powłoką najwyższej jakości ferGUard w kolorze srebrnym, która zapewnia intensywną i stałą ochronę antykorozyjną.