Skip to:

Okucie uchylno - przesuwne z wymuszonym działaniem

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne z wymuszonym sterowaniem nożyc, podczas zamykania dociskają skrzydło na całej szerokości i ‘odpychają’ je podczas otwierania. Dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie nawet dużych i ciężkich skrzydeł drzwi balkonowych.

Wymuszenie działania

Okucia wyposażone są w tak zwane aktywne rozwórki (wymuszenie działania) dociskające skrzydło do ramy na całej szerokości podczas zamykania i równo odpychające od ramy podczas otwierania. Idealne dla dużych i ciężkich skrzydeł. 

Innowacyjny projekt wózków

Innowacyjny projekt wóz ków wyróżnia się płynnym ślizgiem po łuku elementu ustalającego, co umożliwia gładkie przesuwanie zakoń-czeniom skrzydeł.Co więcej, skrzydła przesuwne przesu-wają się łatwo i dokładnie do każdej pożądanej pozycji. 

Wysoka funcjonalność i łatwość obsługi

Drzwi i okna z okuciami równolegle-przesuwno-uchylnymi ot wiera się i zamyka z wyjątkową łatwością. Obsługa za pomocą jednej klamki sprawia, że są niezwykle proste w użyciu. 

Pozycja przesuwania

Przy zwolnionym uchyleniu, skrzydło przesuwne zostaje równolegle odstawione i odsunięte na bok.

Pozycja uchylania

Pozycja ta umożliwia skuteczną, dodatkową wentylację pomieszczenia. Rozwórki pewnie utrzymują skrzydło w pozycji otwartej, nawet przy silnym wietrze i skrzydło jest zabezpieczone przed ruchami bocznymi.

Pozycja zamknięcia

Zamek centralny umożliwia zamknięcie skrzydła na całym obwodzie.

Dzięki ergonomicznie ukształ towanej klamce aluminiowej, każdą czynność można wykonywać jedną ręką: zwalnianie centralnego zamka i uruchamianie skrzydła; zwalnianie z pozycji uchyłu, przesuwanie skrzydła do pozycji otwartej/zamkniętej, przyciąganie i zamykanie skrzydła jednocześnie.

Klamki dostępne są w wersji z blokadą zatrzaskiwania, lub w wersji klamek zakluczanych z wkładką profilową dla jedno- lub obustronnej obsługi.

klamka GU

klamka GU z wkładką cylindryczną

klamka GU z wkładką cylindryczną stal nierdzewna

Indywidualne poziomy bezpieczeństwa

Asortyment okuć równolegle przesuwno-uchylnych z wymuszeniem działania, jest dostępny w różnych poziomach bezpieczeństwa. Poszczególne bezpieczne elementy powodują, że mecha nizm zamykania jest całkowicie odporny na włamanie. 

srebrna powłoka ferGUard*

Okucia równolegle-przesuwno uchylne firmy G.U pokryte są szczelną powłoką najwyższej jakości ferGUard w kolorze srebrnym, która zapewnia intensywną i stałą ochronę antykorozyjną.